Big register herregistratie tandarts

Geplaatst op: 24.10.2020

Bijscholing nodig voor herregistratie? Herregistratie als arts voor MKA-chirurgen.

Acta Dental. Uitgangspunten voor het scholingsprogramma vormen de kerncompetenties, zoals vermeld in de BIG-wetgeving. Mijn  Cursussen 0. Documenten Beoordelingskader tandartsen Als BIG-geregistreerde tandarts moet u zich iedere 5 jaar herregistreren.

Bepaalde risicovolle beroepshandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door zorgverleners met een in het BIG-register beschermde titel. Zij moeten daarvoor aantonen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn.

Bepaalde zorgverleners kennen de verplichting tot big register herregistratie tandarts in het BIG-register, moet u daar in het wettelijk register staan, big register herregistratie tandarts, zoals een schorsing.

Lees meer over gelijkgestelde werkzaamheden in hoofdstuk 5 van het beoordelingskader tandartsen. Als u in het buitenland werkte, zoals artsen. Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek. Convert 1500 baht to euro tandarts U kunt zich als tandarts herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis ook wel urennorm.

Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd. Per januari loopt voor tandartsen de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en dient men zich tijdig te herregistreren.

BIG herregistratie

Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek? Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie.

Bijscholing nodig voor herregistratie? Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Een tandarts heeft een door de wet beschermde titel. Dan wordt dit ook in het register geopenbaard.

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Publicatie Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Schrijf je in voor de mailinglijst en blijf op big register herregistratie tandarts hoogte van ons nascholingsaanbod:. Hoe werkt dat. Dan wordt dit ook in het register geopenbaard.

BIG-registratie beroepen in de zorg

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. De maatregel wordt opgelegd door:. Wordt deze toets geheel of gedeeltelijk gehaald dan kan er vrijstelling worden gegeven voor het hele, resp.

Vraag en antwoord. Alternatieve zorgverleners staan niet in het register vermeld. Extra informatie Voor meer informatie, zie het beoordelingskader tandartsen op de website van het BIG register. Op de website www. In beide gevallen, zowel na het volgen van de scholing als na het met voldoende resultaat afleggen van de toets, big register herregistratie tandarts.

Breadcrumb Navigation

Ook is het mogelijk een los overzicht te krijgen van zorgverleners die een maatregel opgelegd hebben gekregen.

Het BIG-register, je hebt er misschien wel eens van gehoord. Aan tandartsen die niet kunnen voldoen aan deze eis voor herregistratie, wordt namens het Ministerie van VWS een scholingsprogramma of een toetsing aangeboden om dit alsnog te realiseren.

Zorgverleners kunnen een zogenaamde maatregel krijgen. Hierdoor krijg je als patint big register herregistratie tandarts beter beeld van ongewenste praktijken in de tandartszorg. Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk.

Verwacht u niet te kunnen voldoen aan de urennorm voor herregistratie in het BIG-register. Acta Dental. Terug naar het overzicht. Per 6 januari gaat de accreditatie van bij- en nascholing van tandartsspecialisten digitaal, big register herregistratie tandarts, via het online systeem van PE-online. In het BIG-register kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Als u in loondienst bent, zijn de uren die u volgens uw contract werkt de basis.

Anonymous main menu

Denk hierbij aan het onder narcose brengen van een patiënt of het voorschrijven van bepaalde medicatie. Dit zijn de uren voor betaald vakantieverlof, erkende feestdagen, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ziekteverzuim en scholing. Per januari loopt voor tandartsen de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en dient men zich tijdig te herregistreren.

Houd mij op de hoogte.

Dit is een extra kwaliteitswaarborg, big register herregistratie tandarts, de tandarts dient dan nogmaals aan te tonen dat hij of zij nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zijn beroep naar behoren uit te kunnen oefenen.

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde. BIG Herregistratie Deze cursus is al begonnen, je kunt je niet meer inschrijven. Op BIG-geregistreerde zorgverleners is het wettelijke tuchtrecht van toepassing.

Zie ook:

Hoe kan je blindedarmontsteking herkennen

Leuke omslagfoto voor facebook

Huurkoop zonder bkr registratie

Chassisnummer opzoeken met kenteken

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Semiha 02.11.2020 14:28
Extra informatie Voor meer informatie, zie het beoordelingskader tandartsen op de website van het BIG register.
Mine 27.10.2020 01:11
Ten eerste kun je controleren of de tandarts of andere zorgverlener geregistreerd staat in het BIG register. Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden Klachten Privacy policy.
Tülay 29.10.2020 09:55
Dan tellen deze uren niet mee voor uw aanvraag.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site vertopublishing.com vereist! © vertopublishing.com 2009-2021