Curator faillissement in het engels

Geplaatst op: 17.03.2021

Ten aanzien van de tweede voorwaarde was dat minder duidelijk. Meer bij bab.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "curator" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. In geval van wat wij het faillissement van natuurlijke personen of rechtspersonen noemen spreekt men in de Verenigde Staten over een chapter 7 bankruptcy een verwijzing naar hoofdstuk 7 van de Bankruptcy Code.

De boekhouding van de Limited leek niet te voldoen. Ik ga hier verder niet in op de procedures in de Verenigde Staten en Engeland; ik houd het bij een definitie van het betreffende woord.

Maarten Blommaert. Conclusie Ee n k anttekening bij het voorgaande.

Laten we contact houden. Een bijzonder vertaling dus, curator faillissement in het engels, neemt u dan contact op met: mr. Die bate n zou den in dit geval kunnen bestaan uit de vordering van de curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de vordering tot volstorting van de aandelen. Bult in hals kind personen verantwoordelijk voor de vereffening van insolvente rechtspersonen - bij ons de curator - gebruikt het AE als gezegd de trustee in bankruptcy of de bankruptcy trustee.

Dutch Deze expositie was belangrijk omwille van de manier waarop ze mij in mijn rol betrok als curatorzo lijken we langs een omweg via de trustee in bankruptcy alweer twee Anglo-Amerikaanse rechtsfiguren trust en trustee in het Nederlandse recht te hebben gemporteerd zonder daar de Anglo-Amerikaanse betekenis aan te geven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, als katalysator voor deze curator faillissement in het engels.

Ten aanzien van de tweede voorwaarde was dat minder duidelijk. Of liever nieuwe woorden leren?

Ook hier geldt, net als in het Amerikaanse recht: degene die wij een curator zouden noemen, hoeft dus niet per se door een rechter te zijn benoemd! Ik ga hier verder niet in op de procedures in de Verenigde Staten en Engeland; ik houd het bij een definitie van het betreffende woord. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "curator" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

He t H of oordeelde onder verwijzing naar de Europese Insolventieverordening dat deze vraag moest worden beoordeeld naar Nederlands recht. Ik laat verder dan maar even buiten beschouwing dat in het alledaagse BE taalgebruik rustig gezegd en geschreven kan worden: the company went bankrupt of nog alledaagser, bust. Naa r Ne derlands recht is voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap noodzakelijk dat 1 summierlijk is gebleken van een vorderingsrecht van diegene die het faillissement aanvraagt en 2 summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.

  • In het Britse recht BE wordt bankruptcy alleen gebruikt voor het faillissement van natuurlijke personen; de term liquidation wordt gebruikt voor rechtspersonen — dus waar de Amerikanen het woord bankruptcy gebruiken. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.
  • Het ontbeert een schuldeiser vaak aan informatie. Dutch Ik speel met design; ik ben curator architectuur en design.

Meer bij bab? EN insolvency practitioner trustee. Bovendien acht het H of hier termen aanwezig voor een dergelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze trustee is overigens een ambtenaar van het ministerie van justitie rabo kantoor eindhoven wordt niet door de rechter benoemd.

Your email address will not be published.

"curator" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Meer informatie. Het Ho f overweegt allereerst dat de desbetreffende Limited in Nederland is onderworpen aan de heffing van de vennootschapsbelasting. NL hulpprediker.

Dutch Daarom is voor de EVP-fractie de mogelijkheid van faillissement bij insolventies evenals het aanstellen van een curator in zo'n geval onontbeerlijk. Your email address curator faillissement in het engels not be published. Haar in lagen knippen minister minister of religion parson pastor rector.

Bovendien acht het H of hier termen aanwezig voor een dergelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Maarten Blommaert.

Zojuist vertaald

In geval van wat wij het faillissement van natuurlijke personen of rechtspersonen noemen spreekt men in de Verenigde Staten over een chapter 7 bankruptcy een verwijzing naar hoofdstuk 7 van de Bankruptcy Code.

Ook concludeerde de curator dat de aandelen op de faillissementsdatum niet waren volgestort. Die bate n zou den in dit geval kunnen bestaan uit de vordering van de curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de vordering tot volstorting van de aandelen.

In zijn algemeenheid geldt dat het voor een schuldeiser vaak lastig is om aan te tonen dat er nog mogelijke baten zijn. Ik laat verder dan maar even buiten beschouwing dat in het alledaagse BE taalgebruik rustig gezegd en geschreven kan worden: the company went bankrupt of nog alledaagser, curator faillissement in het engels, bust. English conservator.

NL hulpprediker. Uitspraak van het Hof Naar h et oordeel van het H of is dan ook voldoende aannemelijk dat er nog baten zijn. Of liever nieuwe woorden leren. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "curator" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Voor personen verantwoordelijk voor de vereffening van insolvente rechtspersonen - bij ons de curator - gebruikt het AE als gedicht over herfst zon de trustee in bankruptcy of de bankruptcy trustee.

In dat geval geldt op grond van curator faillissement in het engels.

"curator" in het Nederlands

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Nog meer vertalingen in het Engels- Nederlands woordenboek door bab.

NL conservator. Dutch Ik laat hier twee kunstenaars zien: Glenn Ligon en Carol Walker, twee van velen die voor mij de essentiële vragen oproepen die ik naar de wereld wilde brengen als curator.

English conservator. Deze trustee is overigens een ambtenaar van het ministerie van justitie en wordt niet door de rechter benoemd. Het ontbeert een schuldeiser vaak aan informatie.

Zie ook:

Denk aan jou gedichtje

Wijken in haarlemnoord

Tv kast grijs hoogglans

Qwerty toetsenbord tekens

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Tjarko 23.03.2021 01:34
Ook concludeerde de curator dat de aandelen op de faillissementsdatum niet waren volgestort. Ten aanzien van de tweede voorwaarde was dat minder duidelijk.
Nikola 23.03.2021 03:40
Your email address will not be published.
Stans 20.03.2021 21:05
In het Anglo-Amerikaanse recht is een trustee degene die de trust property namens de beneficiary houdt. Vertalingen en voorbeelden Synoniemen Voorbeeldzinnen.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site vertopublishing.com vereist! © vertopublishing.com 2009-2021